tvořivost trvá…

Akreditovaným vzdělávacím kurzem Tvůrčího psaní ve výuce humanitních předmětů prošly během školního roku 2013/2014 již více jak dvě desítky středoškolských pedagogů a pedagožek ze Středočeského kraje. Všechny naše tři dosud proběhlé kurzy byly zcela zaplněny a téměř obsazen je i náš poslední plánovaný kurz, který proběhne na podzim 2014.

 

Ukázalo se, že zájem o tento typ vzdělávání je mezi učiteli a to zejména vyučujícími předmětů český jazyk, cizí jazyk nebo dějepis veliký, a to dokonce vyšší než jsme původně předpokládali a jsme tak schopni uspokojit. Mezi zájemci a posléze absolventy našich kurzu tak byli jak učitelé, kteří se dlouhodobě a s úspěchem věnují vlastní autorské tvorbě a mají také již zkušenosti s literárním vedením svých žáků, tak pedagogové, kteří svou výuku o prvky tvůrčích technik teprve rozšířit zamýšleli.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtyřech navazujících lekcích (setkáních) se účastníci a účastnice pod vedením spisovatele Tomáše Zmeškala postupně seznamovali s tvorbou různých literárních útvarů (tvorba dialogů, krátké texty, fejetony, mikropovídky) a současně s přístupy k jejich hodnocení. Velký prostor byl v kurzech věnován rozvoji vlastní literární tvořivosti, kdy sami účastníci psali literární texty (z hlediska různých přístupů a na vybraná témata), ve kterých rozvíjeli vlastní imaginaci. Právě toto získání či prohloubení zkušenosti s vlastní autorskou tvorbou považuje autor kurzu Tomáš Zmeškal pro pedagogy za důležité pro jejich další práci s žáky při rozvíjení jejich písemného projevu a literárních pokusů i obecně pro rozvoj formulace jejich myšlenek, názorů a umění argumentace.

 

S vývojem toho nejzajímavějšího z české literární produkce posledního dvacetiletí, včetně současného literárního provozu (literární časopisy, nakladatelství, literární akce), přítomné seznamoval bohemista Jakub Vaníček. Ve 2. a 3. běhu kurzu byla výuka dále rozšířena o téma současné české poesie, přednášené básníkem a dramaturgem Markem Staškem.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co se týče způsobu výuky, jsou kurzy koncipované do malých skupinek pro maximálně 9 účastníků, aby bylo možné se během výuky věnovat individuálním otázkám, které jednotliví pedagogové při literární práci se svými studenty řeší. Tento způsob výuky se nám velmi osvědčil, neboť dává lektorům dostatečný prostor pro individuální práci s frekventanty a pro koncentraci na konkrétní literární či pedagogické problémy a situace, které ve třídách, kde učitelé používají techniky tvůrčího psaní, spontánně vznikají.

 Absolventi kurzu T. Zmeškala

Také první zkušenosti z proběhlých kurzů a rozhovory s účastníky nám ukazují, že tyto kurzy mají smysl a používání technik tvůrčího psaní je pro žáky i samotné učitele velmi inspirativní. Již nyní tak naši absolventi zaznamenávají ve svých třídách zajímavé výsledky jak v podobě zvýšené motivace a zájmu žáků o výuku, tak na poli jejich vlastních literárních textů. V jejich třídách tak vznikají další zajímavé literární práce a na některých školách dochází také k rozšiřování literárně tvůrčích aktivit, jako jsou literární kroužky, semináře nebo literární pořady a soutěže.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naše spolupráce s absolventy kurzů však tímto nekončí. 15 zkušených učitelů – absolventů kurzů pracuje nyní společně s Tomášem Zmeškalem na Metodice pro výuku tvůrčího psaní na středních školách, které bude shrnovat jak hlavní teoretické i praktické pedagogické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce (včetně zahraničních zkušeností), tak představí cenné zkušenosti pedagogů SŠ s tímto způsobem výuky. Publikace bude vydána na podzim 2014.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezentace projektu proběhne na semináři OPVK, který se koná ve středu 4. června 2014 v 10.00 hod v sále KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

 

 

 

 

Bez n‡zvu-1