tvořivost trvá…

Kurz tvůrčího psaní

Kurz tvůrčího psaní Tomáše Zmeškala je určen zájemcům, kteří by rádi začali nebo chtěli dále rozvíjet svou literární tvorbu.

Počet frekventantů je omezen na 12 osob, aby byla zaručena možnost individuální práce lektora s každým účastníkem kurzu. Účastník/účastnice kurzu musí být starší 18 let. Tento kurz je zaměřen na prózu nikoli na poezii.

Autor a lektor kurzu, Tomáš Zmeškal, se domnívá, že literární tvorba se skládá ze dvou proudů. Z technického a psychologického aspektu. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet oba tyto směry, k tomu bude sloužit celá řada praktických cvičení a psaní kratších i delších textů, na kterých se nápady a myšlenky autorů budou vytvářet, zkoušet a hodnotit. Důraz bude kladen na psaní, i když ani literární teorie nebude zcela opomenuta. Každému účastníkovi bude autorem kurzu poskytnuto individuální ohodnocení jeho textů, vybrané texty účastníků budou analyzovány společně. Souběžně s tím se budou analyzovat texty českých a zahraničních autorů. (Hakl, Rudiš, Šabach, Hůlová, Hemingway, Balabán, Milota, Denemarková, Bábel.)

Blíže se budou prozkoumávat tato témata:

 • Tvorba dialogů (a jejich druhy)
 • Zápletka (od neuspokojivé jednoduchosti k nepřehlednosti složitosti)
 • Témata povídek: od setkání k rozloučení (hodinářská mechanika krátkého textu)
 • Proč píšeme? Motivace autora (bolesti a slasti tvorby, osobní rituály)
 • Stylistika (bohatosti její palety i nutnosti omezení)
 • Problémy hledání jedinečnosti vlastního autorského hlasu/jazyka
 • Nevyhnutelná technika (rétorické figury v praxi)
 • Psychologie autora (co lze ještě o sobě v textu odhalit a jaký to má smysl)
 • Nekonečné bitvy s literaturami světových jazyků utvářejícími povrchní „normy“ (dříve francouzská, nyní americká literatura)
 • Co s kritikou? (přehled kritických přístupů, jejich funkčnost a role recenze, k čemu jsou dobré názory přátel, kamarádů a známých a k čemu jsou názory literátů)
 • Současný stav publikačních možností v České republice (Sisyfovská práce nakladatelů)
 • Současná česká literatura (inspirující znalost)
 • Jsou literární vzory nutné? Pro a proti.

Literární cvičení:

Součástí kurzu budou mimo výše zmíněná témata také literárně – tvůrčí cvičení. Některá se budou provádět v rámci jednotlivých lekcí, jiná budou účastníci vykonávat sami a tato cvičení se stanou jedním ze základů jejich dalších autorských textů.

Učebna:

Literární dílna bude probíhat v učebně, která je přizpůsobena potřebám výuky a vybavena moderní technikou. Ke každé lekci obdrží účastníci podklady a studijní materiály, společně bude nad text probíhat diskuse. Je důležité, aby měli účastníci emailový účet, protože komunikace mezi lektorem a účastníky bude v období mezi jednotlivými dílnami probíhat elektronicky.

Kurz se skládá z 36 vyučovacích hodin, rozdělených do 6-ti pokračovacích lekcí.

TERMÍNY

Datum konání:

Konkrétní termín konání kurzu se nyní připravuje na období: podzim 2015

V současné době již registrujeme předběžné zájemce o tento kurz. Svůj případný předběžný zájem nám sdělte prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 

Místo konání: Praha

Cena kurzu: 9.423,- včetně DPH

V ceně kurzovného jsou studijní materiály.

 

Způsob přihlášení:

Zájemci se mohou předběžně přihlásit zprávou, odeslanou na e-mailovou adresu:kurztvurcihopsani@seznam.cz

Po upřesnění termínů konání tohoto kurzu Vás budeme kontaktovat a v případě Vašeho trvajícího zájmu o účast provedeme Vaší závaznou registraci.

Po zaplacení kurzovného Vám bude během 5 pracovních dnů zasláno potvrzení o zařazení do kurzu. Přihláška na kurz je závazná až po připsání platby na účet.

Úhrada ceny kurzu je možná, buď převodním příkazem, nebo složenkou na účet organizátora kurzu Centra pro kulturní a sociální studie, z.s.

Do zprávy pro příjemce (políčko volně k vyplnění na složence i na bankovním příkazu k úhradě) uveďte prosím své jméno a jako variabilní symbol číslo „10″.

Informace o tom, zda jsou v kurzu volná místa, je možné získat také telefonicky na čísle +420 722 431 191 .

Smluvní vztah se řídí platnými Obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.