tvořivost trvá…

Bez n‡zvu-1

Akreditované kurzy tvůrčího psaní spisovatele Tomáše Zmeškala

pro středoškolské učitele Středočeského kraje

1. běh kurzu - 2. lekce - 23.10.2013 T. Zmeškal Spisovatel Tomáš Zmeškal, autor románů Milostný dopis klínovým písmem, Životopis černobílého jehněte a knihy rodinných reportáží Sokrates na Rovníku, otevírá pro středoškolské učitele ze Středočeského kraje kurz Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů.

Kurz 1. běh- 9.10.2013Tvůrčí psaní je v hodinách českého jazyka i dalších humanitních předmětů doposud málo využívanou technikou, zkušenosti ze zahraničí i ČR však ukazují, že jeho zavádění do výuky přispívá k zlepšení ústního i písemného projevu žáků. Pokud je pedagožka nebo pedagog schopen vést své žáky ke zlepšení nebo prohloubení jejich literárních dovedností, získává tím žák nejenom dovednost lepšího vyjádření v českém či cizím jazyce, ale i v mnoha dalších předmětech, kde je schopnost dobrého vyjádření klíčová.

Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz DVPP, jehož cílem je přiblížit středoškolským pedagogům humanitních předmětů, jak používat techniky tvůrčího psaní ve svých hodinách a tím rozvíjet kreativitu svých žáků. Středoškolští pedagogové, kteří projdou těmito kurzy, získají teoretické znalosti o struktuře literárních textů, jazykových prostředcích a stylistice i praktické zkušenosti s vytvářením vlastních textů. Právě tato zkušenost s vlastním tvůrčím procesem může pedagogům napomoci citlivě vést žáky k jejich vlastní literární tvorbě a dále je v této oblasti motivovat. Absolventi kurzů budou mít i následně možnost konzultací s Tomášem Zmeškalem při zavádění těchto metod do své výuky.

1. běh kurzu - 3. lekce - 13.11.2013 T. Zmeškal Kurz je tvořen 4 lekcemi (20 hod), ve kterých je teorie propojena s praktickými literárními cvičeními a prezentací metodických přístupů k žáku. Práce s  textem probíhá na vybraných dílech českých a zahraničních autorů a na vlastních textech účastníků.

Kurz je veden formou workshopů, kdy lektor zpřístupňuje účastníkům techniky literární tvorby ve vzájemném dialogu, při kterém si mohou učitelé sami zkusit napsat literární texty, na kterých si uvědomí úskalí i příležitosti, které nám český jazyk a literatura poskytují.

Kurz je bezplatný a je zakončen certifikátem.

 

1. běh kurzu - 2. lekce - J. VaníčekRealizátor: Centrum pro kulturní a sociální studie, Levá 3/29, 147 00 Praha

Místo konání: Praze 6 – Dejvice

Termíny konání kurzů: (kurz tvoří 4 lekcí)

1. běh:  9. říjen, 23. říjen, 13. listopad, 4. prosinec 2013 (středa) – ukončen (plně obsazen)

2. běh: 12. prosinec 2013, 16. leden 2014, 6. únor a 27. únor 2014 (čtvrtek) – probíhá (plně obsazen)

3. běh: 5. březen 2014, 26. březen 2014, 23. duben a 7. květen 2014 (středa)- 2 volná místa

4. běh – plánován v říjnu – prosinci 2014 – (termín bude upřesněn)

 

Informace a přihlášky: Dr.phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, kurztvurcihopsani@seznam.cz,

Kurz je realizován v rámci projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů  reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010 a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.