tvořivost trvá…

Lektoři

Tomáš Zmeškal

Tomáš Zmeškal B.A. Hons

Vystudoval obor Anglický jazyk a literatura na King´s College, University of London. Pracoval jako odborný asistent na Universitě Karlově, dále jako lektor, překladatel, tlumočník a pedagog na SŠ. Tomáš Zmeškal je autorem románů: Milostný dopis klínovým písmem (2008), Životopis černobílého jehněnte (2009) a rozhlasové hry Obecní muzeum (2011). V roce 2013 vydal knihu rodinných reportáží Sokrates na rovníku. Jeho knihy byly přeloženy do 13 cizích jazyků. V současné době pracuje na svém dalším románu. Je členem PEN klubu.

Ocenění:

za román Milostný dopis klínovým písmem

Cena Evropské unie za literaturu 2011,

Nominace na Cenu Angelus (2012),

Cena Josefa Škvoreckého 2009,

nominace na Magnesia Litera 2009,

2. místo v anketě Lidových novin „Kniha roku 2009“.

 

Za román Životopis černobílého jehněte

Nominace na Cenu Josefa Škvoreckého 2010.

 

Dr. phil. Marie Buňatová

Vystudovala obor Historie na FF UK a doktorské studium Historie na Universität Wien. Pracovala mj. jako vedoucí Dokumentačního centra moravského židovství při RM Mikulov a ředitelka Národního zemědělského muzea v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu  hospodářských a obchodních dějin raného novověku a dějinám Židů v českých zemích a šířeji ve Střední Evropě.

 

Výběrová bibliografie:

Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy, Praha 2013.

Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577-1601, Kiel 2011.

Die Handelsaktivitäten jüdischer Frauen in Prag und ihre soziale und rechtliche Stellung an der Wende des 16. zum 17. Jhr., in: M. Keil (Ed.), Besitz, Geschäft und Frauenrechte, Kiel 2011.