tvořivost trvá…

Lektoři

Tomáš Zmeškal

Mgr. Tomáš Zmeškal B. A. Hons

Vystudoval obor Anglický jazyk a literatura na King´s College, University of London a studijní program Historické vědy, obor Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako odborný asistent na Univerzitě Karlově, dále jako lektor, překladatel, tlumočník a pedagog na středních školách. Tomáš Zmeškal je autorem románů: Milostný dopis klínovým písmem (2008), Životopis černobílého jehněnte (2009) a rozhlasové hry Obecní muzeum (2011). V roce 2013 vydal knihu rodinných reportáží Sokrates na rovníku. Jeho knihy byly přeloženy do 13 cizích jazyků. V současné době pracuje na svém dalším románu. Je členem PEN klubu.

Ocenění:

za román Milostný dopis klínovým písmem

Cena Evropské unie za literaturu 2011,

Nominace na Cenu Angelus (2012),

Cena Josefa Škvoreckého 2009,

nominace na Magnesia Litera 2009,

2. místo v anketě Lidových novin „Kniha roku 2009“.

 

Za román Životopis černobílého jehněte

Nominace na Cenu Josefa Škvoreckého 2010.

 

Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová

Vystudovala obor Historie na FF Univerzity Karlovy a doktorské studium Historie na Universität Wien. Pracovala mj. jako vedoucí Dokumentačního centra moravského židovství při Regionálním muzeu v Mikulově a ředitelka Národního zemědělského muzea v Praze. V letech 2016 až 2019 působila na Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice. Od roku 2019 je vědeckou pracovnicí oddělení dějin raného novověku Historického ústavu Akademie věd ČR.

Dlouhodobě se věnuje výzkumu obchodních dějin raného novověku a dějinám Židů v českých zemích a šířeji ve Střední Evropě. K těmto tématům publikovala několik monografií a řadu odborných studií v českých i zahraničních periodikách.

V roce 2019 získala ocenění Prémie Lumina queruntur, kterou uděluje Akademická rada Akademie věd České republiky jako ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků.

https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-lumina-quaeruntur/

 

Výběrová bibliografie:

Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (15501620), Praha 2020, 408 s. ISBN: 978-80-7422-697-7.

Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy, Praha 2013, 352 s. ISBN: 978-80-87886-01-4.

Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601, Kiel 2011, 341 s. (2. přeprac. vydání Kiel 2016).  ISBN: 978-3-9812101-6-3, 978-3-943025-29-3.