tvořivost trvá…

Bez n‡zvu-1

Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách vznikla jako výstup projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Završuje tak počin, kterým se Centrum pro kulturní a sociální studie snažilo pedagogům ukázat u nás zatím novou cestu k výuce tvůrčího psaní na středních školách. V rámci touto organizací připraveného vzdělávacího kurzu se tvůrčí psaní neomezuje na pouhý nácvik slohových cvičení v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale tvůrčí psaní chápe jako proces, kterým lze velice úspěšně kultivovat jakýkoli písemný projev. Pozitivní dopad používání technik tvůrčího psaní ve svých třídách si ověřili také sami SŠ pedagogové – účastníci kurzu, a jako inspirativní je hodnotili i jejich žáci. Právě z řad absolventů kurzů – pedagogů vznikl autorský kolektiv, který pod vedením Tomáše Zmeškala předloženou metodiku připravil.

Publikace shrnuje jak teoretické a praktické pedagogické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce, tak zkušenosti SŠ pedagogů s tímto způsobem výuky. Jejím cílem je poskytnout další metodickou podporu při zavádění technik tvůrčího psaní do výuky pedagogům, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů. Současně je metodika k dispozici i dalším SŠ pedagogům, kteří zamýšlejí techniky tvůrčího psaní do své výuky zavádět. Zde je však nutné mít stále na zřeteli, že hlubší porozumění procesům tvůrčího psaní a správné používání jednotlivých technik, uváděných v této metodice, jsou vázány na úspěšné absolvování výše uvedeného kurzu. Cílem publikace je ukázat pedagogům cestu, jak probouzet v žácích v souvislosti s jejich vlastní tvorbou fantazii. Nabízí postupy, které pomáhají žákům potlačovat bloky, jež v sobě mohou mít během tvorby textů, a motivují je k ochotě otevřít se novým vjemům. Cílem metodiky je tak pedagogy inspirovat k větší kreativitě při výuce a nabízet možnosti, jakými je možné výuku vést.

Metodika - přebal foto

Publikace je zájemcům z řad SŠ pedagogů k dispozici u vydavatele Centrum pro kulturní a sociální studie, kontakt: Dr. phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, email: kurztvurcihopsani@seznam.cz