tvořivost trvá…

Bez n‡zvu-1

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010“, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo naučit SŠ pedagogy humanitních předmětů jak používat techniky tvůrčího psaní ve své výuce, jak těmito technikami pracovat s žáky, následně kultivovat a zlepšovat žákovské kompetence v oblasti písemného i ústního projevu a vést žáky citlivě k jejich vlastní tvorbě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na počátku realizace byl vytvořen akreditovaný vzdělávací program DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, v němž se tvůrčí psaní neomezovalo na pouhý nácvik slohových cvičení v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale bylo chápáno jako tvůrčí proces, kterým lze velice úspěšně kultivovat jakýkoliv písemný projev. O tento vzdělávací program jsme mezi pedagogy zaznamenali velký zájem a ve 4 bězích jím prošlo celkem 32 pedagožek a pedagogů středních škol Středočeského kraje, kteří učí český jazyk, dějepis nebo jiné humanitně zaměřené předměty. Ti během kurzu získali nebo si prohloubili své znalosti a dovednosti při zavádění daných technik ve výuce. Pedagogům byla při jejich práci s žáky kontinuálně poskytována také metodická podpora formou konzultací.

Konzultace 24.9.2014                          OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Autorský kolektiv 15 zkušených pedagogů-absolventů kurzu připravil pod vedením Tomáše Zmeškala dále publikaci Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách, která shrnuje jak teoretické a praktické přístupy k používání technik tvůrčího psaní ve výuce, tak zkušenosti SŠ pedagogů s tímto typem výuky. Jejím cílem je poskytnout další metodickou podporu při zavádění technik tvůrčího psaní do výuky pedagogům, inspirovat je k větší kreativitě při výuce a nabízet možnosti, jakými je možné výuku vést. Projekt se u pedagogů setkal s velkým zájmem a pozitivním ohlasem, plánované hodnoty MI byly naplněny nebo překročeny. Zejména však byla ověřena vhodnost používání technik tvůrčího psaní v práci se studenty a potvrzeny přínosy používání technik tvůrčího psaní v systému středoškolské vzdělávání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publikace Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách, je zájemcům z řad SŠ pedagogů k dispozici u vydavatele Centra pro kulturní a sociální studie, kontakt: Dr. phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, email: kurztvurcihopsani@seznam.cz