tvořivost trvá…

logolink-OP-PPR_šablona

WP_20181031_013

Centrum pro kulturní a sociální studie, z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305 „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je financován z Operačního programu Praha pól růstu.

Jednou z jeho hlavních aktivit je akreditovaný vzdělávací kurz „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“. Jeho třemi, po sobě následujícími běhy kurzů dosud prošly více jak dvě desítky učitelek a učitelů 2. stupně základních škol a středních škol v Praze.

WP_20180418_010WP_20180314_005

Účastníci se pod vedením našich lektorů, spisovatele Tomáše Zmeškala a literátky Alžběty Libánské (Bublanové) seznámili s různými technikami tvůrčího psaní a způsobem, jak je efektivně využívat ve svých hodinách při práci se studenty v humanitně zaměřených předmětech. V rámci hodin, vedených formou workshopů, pak také učitelé získali zkušenost a zážitek s vlastní tvorbou na zadané téma, což řada z nich kvitovala jako vynikající přípravu pro vlastní práci s literární texty svých žáků a studentů.WP_20180418_007

WP_20180404_003

Cílem tohoto kurzu je totiž pomoci učitelům najít způsob (metody), jak u studentů rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu, posílit jejich schopnost argumentace, ale i způsob vedení diskuse a přemýšlení. Tedy dovednosti, které jsou pro jejich další život naprosto klíčové. A jak ukazují také dosavadní zkušenosti a názory našich absolventek a absolventů, užívání technik tvůrčího psaní ve výuce – relevantních pro konkrétní věkové skupiny žáků – ke zlepšování ústního i písemného projevu žáků napomáhá.

Metodický seminář_1 WP_20180228_015

Součástí kurzu byl zároveň modul, vedený Jiřím Dědečkem, předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, v němž hovořil o aktuální situaci významných zahraničních spisovatelek a spisovatelů, stíhaných ve svých zemích a o jejich tvorbě. Ten výukový blok má účastníkům napomoci zorientovat se v současné české i zahraniční literatuře, která v umělecké formě reflektuje aktuální společenské, kulturní i politické dění a zároveň nabídne způsoby, jak tato témata uchopit a jak o nich učit.

WP_20181122_001

Téma tohoto modulu bude také obsahem Literární čítanky textů těchto perzekuovaných autorek a autorů, která je nyní připravována.