tvořivost trvá…

Centrum pro kulturní a sociální studie

Kreativita = česky tvořivost je jednoduchý koncept, který ale není jednoduché naplnit, zároveň ho však nelze získat silou. Kreativita přináší nový pohled na „věc, otázku, problém“ nebo na vlastní prožívání, někdy na obojí. Dopomáhá reflexi a schopnosti řešit problémy z opačného konce nežli jsme obvykle zvyklí. Hlavně však rozbíjí krunýř rutiny a každodennosti a tím pak může napomoci neotřelým řešením. Kreativitou se zabývají spisovatelé a umělci, z nichž někteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti.

Centrum pro kulturní a sociální studie se prostřednictvím různých forem umění, ať již se jedná o slovesné umění, literaturu nebo výtvarné umění, pokouší zkoumat místní a národní identity a formulovat roli kultury v evropském prostoru. Zabýváme se vzděláváním v oblasti společenských věd, literatury a slovesného umění, podporujeme spolupráci na tomto poli a iniciujeme projekty, které přispívají k vytváření demokratické a nediskriminační společnosti.