tvořivost trvá…

logolink-OP-PPR_šablona

 

 

V rámci projektu Příběhy porozumění byly vytvořeny tyto tři produkty, jejichž elektronická forma je připojena níže:

1) Akreditovaný vzdělávací program „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“ o celkovém rozsahu 64 hodin (z toho 28 hodin prezenčně).

Vzdělávací program byl též akreditován v systému DVPP u akreditační komise MŠMT (čj: MSMT-508/2018-1-26)

Akreditace DVPP_Kurz Příběhy Porozumění

Akreditovaný vzdělávací program_Příběhy porozumění

 

Vzdělávací materiály distančního vzdělávání:

Vzdělávací materiály_Radka Denemarkova

Vzdělávací materiály_Pavel Gobl

Vzdělávací materiály_Jiri Kratochvil

Vzdělávací materiály_Karel Milota

Vzdělávací materiály_Ivana Myskova

Vzdělávací materiály_Ludvik Nemec

Vzdělávací materiály_Anna Zonova

Vzdělávací materiály_David Zabransky

Účastníci kurzu hodnotili vytvořené vzdělávací materiály jednak jako vítanou pomoc při zaplnění „bílých míst“, usnadňující jejich orientaci v soudobé české literatuře a současně jako vzdělávací materiál, využitelný i pro vlastní výuku daných témat a práci s žáky. Vzdělávacím kurzem prošlo celkem 31 pražských učitelek a učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, z nichž 30 akreditovaný vzdělávací kurz úspěšně zakončilo.

 

2) Čítanka literárních textů s názvem „Literatura autorů postižených bezprávím“

V této čítance, kterou redakčně připravil Jiří Dědeček ve spolupráci s Tomášem Zmeškalem, jsou zařazeny informace a ukázky děl více jak 20 autorek a autorů, jejich život a tvorba odráží problematiku lidských a občanských práv. Nejvíce prostoru je v publikaci vědomě věnováno životu a dílu zesnulého čínského spisovatele a disidenta Liou Siao-po (1955-2017), který se nejenom inspiroval v lidskoprávních otázkách československou občanskou iniciativou Chartou 77 a svoji iniciativu podle ní nazval Charta 2008, ale kterého na Nobelovu cenu míru (jíž získal v roce 2010) nominoval Václav Havel.

Produkt_Literární čítanka_Literatura autoru postizenych bezpravim_pdf.

 

3) Sborník literárních prací s názvem „Ten nejslabší“ je druhým z vytvořených výukových materiálů, určených pražským pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ a jejich žákům.

Do sborníku byly zařazeny texty celkem 14 autorů (pedagogové, žáci). Výběr textů, který provedl Tomáš Zmeškal, se záměrně soustředil na propojení konkrétní konfliktní situace hlavních postav s obecnými humanitními principy. Tyto literární texty ukázaly, že řešení těchto situací není vždy snadné, ale o to cennější je se těmto tématům věnovat.

Produkt_Sborník literárních prací_Ten nejslabsi_pdf.