tvořivost trvá…

logolink-OP-PPR_šablona

Akreditovaný vzdělávací kurz DVPP „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“

(akreditace čj. MSMT-508/2018-1-26)

 

Autor metodiky a hlavní lektor kurzu: Tomáš Zmeškal B.A. Hons

Další lektoři: Mgr. Jiří Dědeček, Mgr. Alžběta Libánská (Bublanová)

Organizátor: Centrum pro kulturní a sociální studie, z.s.

Místo realizace: Seifertova 85, Praha 3 (učebna s dobrou dopravní dostupností v centru)

 

Časová dotace: kurz se skládá ze 4 návazných výukových dní (celkem 28 hod)

 

4. běh kurzu:

4. března (pondělí), 14. března (čtvrtek), 27. března (středa), 11. dubna (čtvrtek) 2019

 

Akreditovaný kurz DVPP pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ je zakončen certifikátem

 

Anotace kurzu:

Kurz je určen učitelům českého jazyka a literatury, občanské nauky, společenských věd a dějepisu na 2. stupni ZŠ a na SŠ.

Účastníci se seznámí s různými technikami tvůrčího psaní a způsobem, jak je efektivně využívat ve svých hodinách při práci s žáky v humanitně zaměřených předmětech.

Cílem kurzu je pomoci učitelům najít způsob (metody), jak u žáků rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu, posílit jejich schopnost argumentace, ale i způsob vedení diskuse a přemýšlení. Tedy dovedností, které jsou pro další život naprosto klíčové.

Jak ukazují zkušenosti z českého i zahraničního školství, právě používání různých technik tvůrčího psaní ve výuce ke zlepšení ústního i písemného projevu žáků přispívá.

Součástí kurzu je zároveň modul, který účastníkům pomůže zorientovat se v současné české i zahraniční literatuře, která v umělecké formě reflektuje aktuální společenské, kulturní i politické dění a zároveň nabídne způsoby, jak tato témata uchopit a jak o nich učit.

Kurz tak může být přínosem jak pro vyučující předmětu český jazyk a literaturu, tak současně pro učitele občanské výchovy, dějepisu, základů společenských věd či dějin kultury, kteří hledají způsoby, jak kreativní a přístupnou formou žákům přiblížit témata a pojmy lidských a občanských právech. Tedy demokratických principů při jejichž obraně a rozvoji byli u nás osobně exponováni významné osobnosti a literáti jako Vladislav Vančura, Václav Havel nebo Ludvík Vaculík.

Aktuální situace významných zahraničních spisovatelek a spisovatelů, stíhaných ve svých zemích pro své názory a literární tvorbu přiblíží Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, které se podpoře těchto autorů dlouhodobě věnuje.

Kurz se skládá ze 4 lekcí /setkání á 7 hodin/, v nichž je teorie propojena s praktickými literárními cvičeními a prezentací metodických přístupů k žáku. Práce s textem probíhá na dílech českých a zahraničních autorů nebo na vlastních textech účastníků.

Kurz je bezplatný. Účastníci získají v kurzu studijní a metodické materiály.

 

Lektoři kurzu:

TZ

Spisovatel Tomáš Zmeškal vystudoval anglický jazyk a literaturu na King´s College, London University. Působil mj. jako odborný asistent na Univerzitě Karlově a pedagog na SŠ. Za svůj román Milostný dopis klínovým písmem získal Cenu Josefa Škvoreckého 2009, nominaci na Magnesia Litera 2009 a 2. místo v anketě LN Kniha roku 2009. Druhý román Životopis černobílého jehněte přinesl autorovi nominaci na Cenu Josefa Škvoreckého 2010. V roce 2013 vydal knihu rodinných reportáží Sokrates na rovníku. Roku 2011 získal Literární cenu Evropské Unie. Jeho romány dosud vyšly ve 13 světových jazycích.  Je členem výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu a člen poroty ceny Josefa Škvoreckého. Od roku 2010 vede své kurzy tvůrčího psaní.

 

 

Básník, písničkář a překladatel Jiří Dědeček, vystudoval knihovnictví a vědecké informace na FF Univerzity Karlovya 3194a scénáristiku a dramaturgii na FAMU. V letech 1973-1985 členem divadla malých forem Burian a Dědeček. Autor řady písňových textů, básnických sbírek (Blues pro slušný lidi, Uleželé želé, Haiku haiečku), prozaických textů (Oběžník, Snídaně se psem, Bát se a krást aj.) i učebních textů pro školy (Český jazyk pro 9. ročník, Veselé diktáty). Vyučoval tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Od roku 2006 je předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

 

8752870-485118_10206711187351910_8793554879508685188_n

Lektorka Alžběta Libánská (Bublanová) vystudovala tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Je autorkou novely V Tichu (2016) a povídkové sbírky Čtyři stěny, za níž obdržela v r. 2012 cenu Máchova růže, udělovanou Akademií literatury české. Současně píše recenze, články a rozhovory.Vedle vlastních kurzů tvůrčího psaní se také účastní internetového projektu Kurzy z obýváku.

 

Přihlášky – 4. běh kurzu:

Přihláška_kurz Příběhy porozumění_4 běh

 

 

Bližší informace:

Dr.phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, e-mail: kurztvurcihopsani@seznam.cz