tvořivost trvá…

 

Centrum pro kulturní a sociální studie je akreditovanou vzdělávací institucí, oprávněnou k provádění vzdělávacích programů, akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (čj.  MSMT – 21564/2013-1).

Akreditace vzdělávací organizace

Naše společnost je akreditována k provádění následujících vzdělávacích programů pro pedagogy v systému DVPP a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 

Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ,

čj: MSMT-508/2018-1-26

 

Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, čj: MSMT-25269/2016-1-630

Tvůrčí čtení. Alternativní metody práce s textem ve výuce české literatury, čj. MSMT-25269/2016-1-630

Akreditace kurzů DVPP