tvořivost trvá…

Centrum pro kulturní a sociální studie, z. s. je akreditovanou vzdělávací institucí, oprávněnou k provádění vzdělávacích programů, akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace_vzdělávací instituce_MSMT-27404_2019-2-758

Akreditace_vzdělávací instituce_MSMT_21564_2013-1

Naše společnost je akreditována k provádění následujících vzdělávacích programů pro pedagogy v systému DVPP a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 

Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, čj: MSMT-25269/2019-2-758

Tvůrčí čtení. Alternativní metody práce s textem ve výuce české literatury, čj. MSMT-25269/2019-2-758

Akreditace_vzdělávacích programů_DVPP_MSMT-27404_2019-2-758

Akreditace_vzdělávacích programů DVPP_MSMT-25269_2016-1-630

 

Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ, čj. MSMT-508-2018-1-26

Akreditace_vzdělávací program_Příběhy porozumění_MSMT-508_2018-1-26