tvořivost trvá…

Bez n‡zvu-1

Spisovatel Tomáš Zmeškal vedl akreditované kurzy tvůrčího psaní

pro pedagogy středních škol ze Středočeského kraje

 

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, který byl  spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 

Cílem tohoto projektu bylo přiblížit středoškolským pedagogům humanitních předmětů, jak používat techniky tvůrčího psaní ve svých hodinách, a tím zvýšit klíčové kompetence svých žáků a rozvíjet jejich kreativitu. Středoškolští pedagogové, kteří prošli těmito kurzy, získali teoretické znalosti o struktuře literárních textů, jazykových prostředcích a stylistice i praktické zkušenosti s vytvářením vlastních textů. Právě tato zkušenost s vlastním tvůrčím procesem může pedagogům napomoci citlivě vést žáky k jejich vlastní literární tvorbě a dále je v této oblasti motivovat.

 

Akreditovaný vzdělávací kurz DVPP byl určen středoškolským pedagogům ve Středočeském kraji. Hlavním lektorem kurzu byl spisovatel Tomáš Zmeškal. Kurz probíhal v malých skupinkách, veden byl formou workshopů. Kurz napomohl pedagogům získat dovednosti a zkušenosti jak vést žáky citlivě tvůrčím procesem, dále dovednost k vytváření obsahu výuky (tj. k tvorbě literárních, dramatických a publicistických kreativních cvičení pro žáky) a zároveň napomohl jejich orientaci v současné české a světové literatuře. Absolventi kurzů měli dále k dispozici metodickou pomoc a možnost konzultací s Tomášem Zmeškalem při zavádění těchto metod do své výuky.

 

Kurz byl bezplatný, zakončen byl certifikátem.

Kurz byl realizován v Praze.

 

Termíny konání kurzů: (kurz tvořily 4 lekce)

1. běh:  9. říjen, 23. říjen, 13. listopad, 4. prosinec 2013 (st) – ukončen (plně obsazen)

2. běh: 12. prosinec 2013, 16. leden 2014, 6. únor a 27. únor 2014 (čt) – ukončen (plně obsazen)

3. běh: 5. březen 2014, 26. březen 2014, 23. duben a 7. květen 2014 (st) – ukončen (plně obsazen)

4. běh: 24. září 2014, 8. říjen 2014, 22. říjen 2014, 19. listopad 2014  – ukončen (plně obsazen)

 

Bližší info ke kurzu:

Dr.phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, kurztvurcihopsani@seznam.cz


Aktuality

Projekt Příběhy porozumění - závěrečné bilancování

V rámci projektu připravil spisovatel Tomáš Zmeškal vzdělávací program „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který byl současně akreditován v systému DVPP u akreditační komise MŠMT (čj: MSMT-508/2018-1-26) Akreditace DVPP_Kurz Příběhy Porozumění Tento kurz o celkovém rozsahu 64 hodin (z toho 28 hodin prezenčně) se skládal ze […]

Čtěte více »


Kurzem Příběhy porozumění prošly již více jako dvě desítky pražských učitelů

Centrum pro kulturní a sociální studie, z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305 „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je financován z Operačního programu Praha pól růstu. Jednou z jeho hlavních aktivit je akreditovaný vzdělávací kurz „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní […]

Čtěte více »


Projekt Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů naplnil svoje cíle

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010“, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo naučit SŠ pedagogy humanitních předmětů jak používat techniky tvůrčího psaní ve své výuce, jak těmito technikami […]

Čtěte více »


Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách

Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách vznikla jako výstup projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Završuje tak počin, kterým se Centrum pro kulturní a sociální studie snažilo pedagogům ukázat u nás zatím novou cestu k výuce tvůrčího psaní […]

Čtěte více »


Kurz tvůrčího psaní pro učitele středních škol (Bilancování před prázdninami)

Akreditovaným vzdělávacím kurzem Tvůrčího psaní ve výuce humanitních předmětů prošly během školního roku 2013/2014 již více jak dvě desítky středoškolských pedagogů a pedagožek ze Středočeského kraje. Všechny naše tři dosud proběhlé kurzy byly zcela zaplněny a téměř obsazen je i náš poslední plánovaný kurz, který proběhne na podzim 2014.   Ukázalo se, že zájem o […]

Čtěte více »


Starší příspěvky