tvořivost trvá…

Bez n‡zvu-1

Spisovatel Tomáš Zmeškal vedl akreditované kurzy tvůrčího psaní

pro pedagogy středních škol ze Středočeského kraje

 

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, který byl  spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 

Cílem tohoto projektu bylo přiblížit středoškolským pedagogům humanitních předmětů, jak používat techniky tvůrčího psaní ve svých hodinách, a tím zvýšit klíčové kompetence svých žáků a rozvíjet jejich kreativitu. Středoškolští pedagogové, kteří prošli těmito kurzy, získali teoretické znalosti o struktuře literárních textů, jazykových prostředcích a stylistice i praktické zkušenosti s vytvářením vlastních textů. Právě tato zkušenost s vlastním tvůrčím procesem může pedagogům napomoci citlivě vést žáky k jejich vlastní literární tvorbě a dále je v této oblasti motivovat.

 

Akreditovaný vzdělávací kurz DVPP byl určen středoškolským pedagogům ve Středočeském kraji. Hlavním lektorem kurzu byl spisovatel Tomáš Zmeškal. Kurz probíhal v malých skupinkách, veden byl formou workshopů. Kurz napomohl pedagogům získat dovednosti a zkušenosti jak vést žáky citlivě tvůrčím procesem, dále dovednost k vytváření obsahu výuky (tj. k tvorbě literárních, dramatických a publicistických kreativních cvičení pro žáky) a zároveň napomohl jejich orientaci v současné české a světové literatuře. Absolventi kurzů měli dále k dispozici metodickou pomoc a možnost konzultací s Tomášem Zmeškalem při zavádění těchto metod do své výuky.

 

Kurz byl bezplatný, zakončen byl certifikátem.

Kurz byl realizován v Praze.

 

Termíny konání kurzů: (kurz tvořily 4 lekce)

1. běh:  9. říjen, 23. říjen, 13. listopad, 4. prosinec 2013 (st) – ukončen (plně obsazen)

2. běh: 12. prosinec 2013, 16. leden 2014, 6. únor a 27. únor 2014 (čt) – ukončen (plně obsazen)

3. běh: 5. březen 2014, 26. březen 2014, 23. duben a 7. květen 2014 (st) – ukončen (plně obsazen)

4. běh: 24. září 2014, 8. říjen 2014, 22. říjen 2014, 19. listopad 2014  – ukončen (plně obsazen)

 

Bližší info ke kurzu:

Dr.phil. Marie Buňatová, tel. 722 431 191, kurztvurcihopsani@seznam.cz


Aktuality

Kurzem Příběhy porozumění prošly již více jako dvě desítky pražských učitelů

  Centrum pro kulturní a sociální studie, z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305 „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ“, který je financován z Operačního programu Praha pól růstu. Jednou z jeho hlavních aktivit je akreditovaný vzdělávací kurz „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího […]

Čtěte více »


Projekt Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů naplnil svoje cíle

Centrum pro kulturní a sociální studie realizovalo v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010“, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo naučit SŠ pedagogy humanitních předmětů jak používat techniky tvůrčího psaní ve své výuce, jak těmito technikami […]

Čtěte více »


Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách

Metodika pro výuku tvůrčího psaní v humanitních předmětech na středních školách vznikla jako výstup projektu Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0010, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Završuje tak počin, kterým se Centrum pro kulturní a sociální studie snažilo pedagogům ukázat u nás zatím novou cestu k výuce tvůrčího psaní […]

Čtěte více »


Kurz tvůrčího psaní pro učitele středních škol (Bilancování před prázdninami)

Akreditovaným vzdělávacím kurzem Tvůrčího psaní ve výuce humanitních předmětů prošly během školního roku 2013/2014 již více jak dvě desítky středoškolských pedagogů a pedagožek ze Středočeského kraje. Všechny naše tři dosud proběhlé kurzy byly zcela zaplněny a téměř obsazen je i náš poslední plánovaný kurz, který proběhne na podzim 2014.   Ukázalo se, že zájem o […]

Čtěte více »


Kurz DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“ má své první absolventy

  Akreditovaný kurz DVPP „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“ má své první absolventy Dne 4. prosince 2013 byl úspěšně ukončen 1. cyklus kurzu „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“, kterého se zúčastnilo prvních devět pedagogů a pedagožek ze středních škol Středočeského kraje.  Úspěšní absolventi převzali certifikát. Úspěšní absolventi 1. cyklu kurzů Ve čtyřech navazujících […]

Čtěte více »


Starší příspěvky